Katalog produktów

Typ samochodu Nr wyrobu Wymiary Uwagi Cena netto Zdjęcie

Ford Cargo

250PS610 Cummins

Motor Turbo, 1000CCM

Motor Turbo Intercooler 1000CNM

0040.99302

 

101,6-106,6

Nierdzewna

 

26.50